German Homework Help - Answers

Get German help at Tutlance. Hire the best German homework helpers online cheap, easy, and fast. Post your German homework questions and get answers from qualified German assignment helpers.

Ready to get started? Hire an expert now.

Reliable & Fast Homework Help

Get help now (Free)
Experienced Tutors
24/7 Support
Cheapest Rates

Subjects/Fields

Recently Asked German Assignment Help, Questions and Answers

We found 1 assignments related to this topic. Please note we do not publish private questions here.
Need help with German homework? Get German homework help and answers from the best German assignment homework helpers. Find German answers cheap online
Clear Search
187
Views
0
Answers
TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA TMA 3
Jawab semua soalan berikut. (100 markah) Anda diminta pilih hanya satu (1) daripada tamadun berikut iaitu Tamadun Melayu, Tamadun Cina dan Tamadun India dan jawab setiap soalan dibawah. Catatkan tamadun pilihan anda sebelum memulakan jawapan. Jawapan anda mestilah diantara 250 - 350 patah perkataan sahaja bagi setiap soalan. Jawapan perlulah disertakan dengan sumber rujukan yang sahih. Tamadun Pilihan: ______________________ 1. Huraikan satu (1) interaksi (contohnya politik, ekonomi, sosial budaya, media, nilai dan adat resam) tamadun pilihan anda dengan tamadun Islam. Anda perlu sertakan sekeping gambar (anda boleh dapatkan dari mana-mana sumber yang dibenarkan) bagi menyokong jawapan anda bahawa interaksi itu berlaku. Penjelasan anda perlu merangkumi: i. satu interaksi yang dipilih, ii. satu jenis interaksi yang sesuai, iii. satu nilai universal yang diperoleh kesan pertembungan tamadun berikut, iv. dua impak interaksi berikut. (60 markah) 2. Jelaskan dua (2) kesan interaksi antara tamadun pilihan anda dengan tamadun barat. (20 markah) 3. Pada pandangan anda, apakah ikhtibar yang boleh dipelajari Malaysia daripada tamadun piliha...
German Homework Help, Assignment Questions & Answers .